Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het najaar van 2018, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten. Een PDF versie van deze convo is

hier te downloaden -> Convo-najaar-2018-v2


Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur.

24 augustus 2018      Eerst bijeenkomst na de zomerbreak.
                                    Graag horen wij al uw zomerse DX verhalen.

31 augustus 2018       Voorbereiding SSB velddag

1 en 2 september 2018 SSB velddag contest

De contest begint zaterdag om 15:00 uur lokale tijd en duurt 24 uur.
Opbouw van shack en antennes zal zaterdagochtend beginnen.
De locatie dit jaar is Platteweg 73 2811HR Reeuwijk. Meer informatie omtrent
de locatie is hier te vinden: https://a17.veron.nl/pi4gaz-p-actief-tijdens-ssb-velddag-contest-2018/

14 september 2018    Onderling QSO

28 september 2018   Onderling QSO

12 oktober 2018         Voortzetten afdelingsproject 2 meter FOX
Antenne/behuizing/print

26 oktober 2018         Onderling QSO

9 november 2018       Lezing Operating Practice door Ronald PA3EWP

23 november 2018    Onderling QSO

7 december 2018       Lezing Jan PE1GJT Zelfbouw spectrum analyzer

21 december 2018     Kerstbingo

4 januari 2019            Nieuwjaarsreceptie

18 januari 2019          Algemene ledenvergadering

1 februari 2019          Onderling QSO

 

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE EN IN HET BULLETIN.