Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het najaar van 2019, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.

Een PDF versie van deze convo is hier te downloaden -> Convo-najaar2019-v2.pdf

Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur.

6 september 2019 Onderling QSO, voorbereiden SSB velddag
Wij horen graag al uw zomerse DX verhalen. Ook biedt deze avond de mogelijkheid voor de laatste voorbereidingen van de velddag.

7 en 8 september 2019 SSB velddag contest
De contest begint zaterdagmiddag om 15:00 uur lokale tijd en duurt 24 uur. Contest ervaring is zeker niet vereist en de velddag is een leuke mogelijheid om eens kennis te maken met de contest activiteiten van de hobby.

20 september 2019 Afregelavond 2m vossenjacht ontvanger
Voor de mensen die hun ontvanger nog niet hebben afgeregeld nog eenmaal een afregelavond.

4 oktober 2019 Vossenjacht 80 meter en 2 meter
We willen de jagers deze avond de kans geven hun 2 meter ontvanger te testen en zowel hun 80 meter ontvanger weer eens uit het stof te halen.

18 oktober 2019 Onderling QSO, begin van de JOTA
Veel scouting groepen in het land zijn dit weekend actief op de amateurbanden met de hulp van zendamateurs. Hierbij kunnen zei de hulp van zendamateurs goed gebruiken. Wellicht is er een scouting groep in de regio die de hulp van de afdelingsleden goed kan gebruiken? Of maak eens een QSO met een scouting groep.

1 november 2019 Lezing Raamantennes door PA0NHC
PA0NHC heeft veel met raamantennes geëxperimenteerd. Hij komt ons deze avond daar over vertellen.

15 november 2019 Inventarisatie compotheek, deel 1
Inventarisatie van de compotheek. Deel 1.

29 november 2019 Inventarisatie compotheek, deel 2
Inventarisatie van de compotheek. Deel 2.

13 december 2019 HamQuiz
Is uw kennis over de hobby nog op peil? Deze avond de mogelijkheid om daar in een gezellige sfeer achter te komen en met elkaar het jaar af te sluiten.

10 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie
Deze avond de mogelijkheid om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

24 januari 2020 Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering.

7 februari 2020 Zelfbouw experimenten door Jan PE1GJT
Jan is een actieve zelfbouwer en komt ons deze avond vertellen over een of meerdere projecten waar hij mee bezig is.

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE.