Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het najaar van 2020, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.

Een PDF versie van deze convo is hier te downloaden -> Convo-najaar2020-v1.pdf

Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten zullen dit najaar vanwege COVID-19 online plaatsvinden via Zoom. Uitzondering hierop is de 2m vossenjacht die plaatsvindt op zondagmiddag 25 oktober.

De aanvang van de online afdelingsbijeenkomsten is steeds om 20.00 uur. Mocht je willen deelnemen aan een online bijeenkomst via Zoom en je hebt nog geen link naar de Zoom meeting neem dan even contact op via a17 apestraart veron nl

9 oktober 2020 Onderling QSO
Onderling QSO via ZOOM.

23 oktober 2020 Presentatie door Ad PE1BOL
Ad PE1BOL zal via ZOOM een presentatie geven. Mogelijk over vossejagen of een ander interessant onderwerp.

25 oktober 2020 Vossenjacht op 2m
De mogelijkheid voor de bouwers van de 2m vossenjacht RX om deze te testen. De jacht vindt plaats in het Goudse Hout.
Locatie van verzamelen is de parkeerplaats bij de wielerbaan. Tijd 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden vooraf is verplicht en kan t/m 23 oktober!!!
Er zijn enkele ontvangers te leen. Neem zelf schrijf gerei mee om de kruispeiling te kunnen maken. Aanmelden kan via a17 apestraart veron nl

6 november 2020 Onderling QSO
Onderling QSO via ZOOM.

20 november Presentatie Plasma tweeter
Ad PE1BOL geeft via Zoom een presentatie over de plasma tweeter waar hij mee bezig is.

4 december Presentatie Printjes (PCB’s) maken
Rob PA8R geeft een presentatie via Zoom over hoe PCB’s gemaakt kunnen worden.

18 december Kerstmeeting
Online kerstbijeenkomst via Zoom. Vooraf aanmelden is verplicht en dit kan tot uiterlijk twee weken van te voren!!!
Aanmelden kan via a17 apestraart veron nl

8 januari Nieuwjaarswensen
Onderling QSO via Zoom.

22 januari Jaarvergadering
Online jaarvergadering via Zoom. Vooraf aanmelden is verplicht en kan t/m 20 januari!!!
Aanmelden kan via a17 apestraart veron nl

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE.