Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het najaar van 2023, het volgende programma aan te bieden. U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.

Een PDF versie van deze convo is hier te downloaden -> Convo najaar 2023 V4

Locatie bijeenkomsten:
De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur. De aanvang van de afdelingsbijeenkomsten is steeds om 20.00 uur.

25 augustus 2023 Onderling QSO
Graag horen we de zomerse DX verhalen op dit eerste onderling QSO na de vakantie.

2 en 3 september 2023 SSB Velddag
Het eerste weekend van september vind traditioneel de SSB velddag plaats. Een fantastische mogelijkheid om kennis te maken met contesten en /P operaties. De velddag vindt plaats op de gebruikelijke velddag locatie in de Vlist. Opgeven voor de velddag kan bij de Secretaris via het bekende mail adres.

8 september 2023 Techtalk

22 september 2023 Onderling QSO

6 oktober 2023 Lezing QRP Zelfbouw zendertjes door PA0RBL
Rob PA0RBL is een enthousiaste zelfbouwer en bouwt graag QRP zendertjes en nog veel meer! Hij komt deze avond zijn verhaal over zijn zelfbouw activiteiten met ons delen.

20 oktober 2023 Bijeenkomst vervalt
Dit jaar vind het JOTA weekend(Jamboree On The Air) plaats van 20 t/m 22 oktober. Aangezien veel leden van de afdeling jaarlijks actief zijn bij verschillende scouting groepen heeft het afdelingsbestuur besloten deze bijeenkomst te laten vervallen.

3 november 2023 Techtalk accu’s
Onder leiding van Frank PA2DKW gaan we het deze avond over accu’s hebben en dan met name het gebruik voor de hobby.

17 november 2023 Onderling QSO

1 december 2023 Enquête
Deze avond zal het bestuur de uitslag van de eerder verzonden enquête presenteren.

22 december 2023 Kerstbingo

5 januari 2024 Nieuwjaarsbijeenkomst

19 januari 2024 Jaarvergadering

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE.