Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het voorjaar van 2019, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten. Een PDF versie van deze convo is

hier te downloaden -> Convo-voorjaar2019-v4


Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur.

18 januari 2019           Algemene ledenvergadering

1 februari 2019           Onderling QSO

15 februari 2019        Bouwavond HB9CV voor 2 meter vossenjacht ontvanger

1 maart 2019              Verkoping

15 maart 2019            Bouwavond 1 vossenjacht 2 meter ontvanger

29 maart 2019          Bouwavond 2 vossenjacht 2 meter ontvanger

12 april 2019             Vossenjacht 2 meter (of 80 meter als de 2 mtr ontvanger not niet klaar is)

26 april 2019            Vossenjacht 2 meter

Doordat veel vossenjacht ontvangers op 12 april nog niet klaar waren vanwege de aanpassingen die de bouwers moesten maken kon de vossenjacht op 12 april helaas niet doorgaan. Op 26 april een nieuwe poging! De lezing die op deze avond gepland stond wordt naar het najaar verplaatst.

10 mei 2019             Lezing Low VHF door Jan PE1GJT en Dennis PA2DK

24 mei 2019            Onderling QSO – voorbereiden CW velddag

1 en 2 juni 2019     CW velddag

7 juni 2019             Onderling QSO

22 juni 2019           Open dag Buurthuis de Kade

12 juli 2019            BBQ

Vind dit jaar plaats bij buurthuis de kade. Opgeven kan t/m 15 juni bij Ria Kick. Email adres Riakick apestaartje telfort punt nl. Kosten zijn 15 euro per persoon.

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE EN IN HET BULLETIN.