Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het voorjaar van 2021, het volgende programma aan te bieden. U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.

Een PDF versie van deze convo is hier te downloaden -> convo-voorjaar-2022-v3

Locatie bijeenkomsten:
De lezingen en onderling QSO bijeenkomsten zullen zolang het niet verantwoord is om fysieke bijeenkomsten te houden online plaatsvinden via Zoom.
De aanvang van de online afdelingsbijeenkomsten is steeds om 20.00 uur. Mocht je willen deelnemen aan een online bijeenkomst via Zoom en je hebt nog geen link naar de Zoom meeting neem dan even contact op via het contact formulier op deze site.

7 januari 2022              Nieuwjaarsbijeenkomst

21 januari 2022           Jaarvergadering

4 februari 2022           Onderling QSO

18 februari 2022         Lezing/Techtalk
Nader te bepalen

4 maart 2022               Onderling QSO          

18 maart 2022             Techtalk antennes, Beverage?
Het antenne experiment van vorig jaar beviel erg goed. Welke antenne(s) willen we dit jaar mee gaan experimenteren?

1 april 2022                  Onderling QSO

8/9 April                       Antenne experiment
Het antenne experiment staat voor dit weekend gepland. Datum en locatie worden later bekend gemaakt.

15 april 2022                Lezing

29 april 2022               Verkoping
Heb je nog spullen die een nieuwe eigenaar kunnen gebruiken, of ben je zelf op zoek naar dat ene pareltje. Dit is je kans.

27 mei 2022               Onderling QSO

13 mei 2022                Vossenjacht 2M
                                      ARDF jacht op 2M

3 juni 2022                BBQ
BBQ op vrijdagavond voor de velddag op dezelfde locatie als de velddag in de vlist.

4/5 juni 2022           CW velddag contest
Het eerste weekend van juni is het traditioneel tijd voor de CW velddag contest.

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE.