Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het voorjaar van 2023, het volgende programma aan te bieden. U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.

Een PDF versie van deze convo is hier te downloaden -> convo-voorjaar-2023-v2

Locatie bijeenkomsten:
De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur. De aanvang van de afdelingsbijeenkomsten is steeds om 20.00 uur.

3 februari 2023           Onderling QSO + Inventarisatie bouwprojecten
Op de algemene ledenvergadering zijn een aantal voorstellen gedaan voor bouwprojecten. Op deze avond willen we die projecten verder inventariseren.

17 februari 2023          Inventarisatie 4 square project 

3 maart 2023               QSL kaarten PI750GAZ
Voor de activatie van PI750GAZ moeten ruim 900 QSL kaarten worden uitgeschreven. Vele handen maken licht werk!

17 maart 2023             Lezing QRM Killers door PA1FJ
Fred PA1FJ heeft geëxperimenteerd met verschillende modellen QRM Killers en komt hier over vertellen.

26 maart 2023            Vossenjacht
Vossenjacht op zondagmiddag 26 maart. Op de algemene ledenvergadering zijn er al 7 aanmeldingen geteld. Meer info volgt.
Aanmelden kan bij de Secretaris.

31 maart 2023            Onderling QSO

14 april 2023              Lezing cilinder dipool door PA1B
Bert PA1B komt vertellen over de cilinder dipool antenne die hij heeft gebouwd en goede resultaten mee heeft gehaald.
Meer info: https://a17.veron.nl/aankondiging-lezing-cilinder-dipool/

28 april 2023             Techtalk Arduino

6 mei 2023                Antenne meetdag
Antenne meet velddag op zaterdagmiddag 6 mei. Deze vindt plaats op het bekende velddag terrein in de Vlist.

12 mei 2023             Verkoping

26 mei 2023             Techtalk antenne traps

2 juni 2023                BBQ met XYL
BBQ op vrijdagavond voor de velddag op dezelfde locatie als de velddag in de Vlist.

3/4 juni 2023           CW velddag en vossenjacht
Het eerste weekend van juni is het traditioneel tijd voor de CW velddag contest. Daarnaast willen we dit weekend in de buurt van het
velddag terrein een vossenjacht organiseren.

9 juni 2023             Techtalk 2m eindtrap deel 1

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE.