Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het najaar van 2017, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten. Een PDF versie van deze convo is

hier te downloaden -> Convo_najaar_2017_4


Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur.

 

1 september 2017                Start seizoen met onderling QSO

We openen het seizoen met een onderling QSO waarin iedereen de vakantie belevingen met elkaar kan delen. Wellicht ook de gelegenheid om afspraken te maken voor het SSB velddag weekend wat aansluitend op 2 en 3 september wordt georganiseerd.

 

15 september  2017             80 meter vossenjacht

Let op, een vossenjacht in de 80 meter band, het jachtgebied is de Goudse binnenstad of het Goudse hout. Verzamelen en starten met koffie doen we in “De Kade”.

 

29 september  2017             Onderling QSO

 

13 oktober 2017                   Onderling QSO, JOTA weekend

Deze avond is een week voor het JOTA weekend van 20 t/m 22 okt. en omdat er traditioneel veel Goudse zendamateurs bij aanwezig, is het leuk om de verschillende plannen en voorbereidingen te bespreken.

 

27 oktober 2017                   Lezing Outernet door Peter PA3EEP

Peter PA3EEP komt een lezing geven over Outernet, Software defined radios for everyone. Meer informatie over het onderwerp is te vinden op http://outernet.is

 

10 november 2017               Lezing Open source 2m peildoos door Rob PA8R

Een nieuw bouwproject voor de afdeling in een nieuw jasje. Na inventarisatie hebben we een mooie 2 meter peildoos op het oog en zijn er verschillende deel-ontwerpen. We willen starten door deze ontwerpen voor te leggen aan de geïnteresseerden om zo tot een geheel te komen en ieders kennis maximaal te benutten.

 

24 november 2017               Onderling QSO

 

 

8 december 2017                 Lezing 4 meter transverter door Jan PE1GJT. Verder een inventarisatie van voorstellen voor de VR en ALV

Jan PE1GJT wil ons meer komen vertellen over zijn zelfbouwproject, een transverter voor de 4 meter band. Heeft u een idee of voorstel voor de algemene ledenvergadering of de verenigingsraad? Op deze avond kunt u deze bespreken en inbrengen ter voorbereiding.

 

22 december 2017               Kerstbingo

Inmiddels een vaste waarde: De Kerstbingo! Een leuke, gezellige avond en …… met prachtige prijzen!! Echt een avond waarbij je niet alleen komt, maar uiteraard je (X)YL meeneemt.

 

5 januari 2018                       Nieuwjaarsreceptie

Uiteraard zijn op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar de XYL’s ook van harte welkom.

 

19 januari 2018                    Jaarvergadering

Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van de VERON afdeling Gouda.

 

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE EN IN HET BULLETIN.