Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het voorjaar van 2018, het volgende programma aan te bieden.

U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten. Een PDF versie van deze convo is

hier te downloaden -> Convo-voorjaar-2018-v4


Locatie bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur.

 

2 februari 2018            Onderling QSO

16 februari 2018          Lezing door Frank PA2DKW over mantelstromen

2 maart 2018               Onderling QSO

16 maart 2018             Verkoping

26 maart 2018             Excursie naar TU elektrotechniek Delft.
Aanmelden bij PE1GJT@veron.nl graag onder vermelding van het telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

30 maart 2018             Onderling QSO

6 april 2018                 Voorbereiden van de open dag bij de Kade

7 april 2018                 Open dag bij de Kade, de afdeling verzorgd op de open dag een demonstratie d.m.v. een inloop-shack.

13 april 2018               Lezing ATV door Chris PE1RCX

27 april 2018               Geen bijeenkomst i.v.m. Koningsdag

11 mei 2018                80 meter vossenjacht

25 mei 2018                Onderling QSO en velddag voorbereiding

2 en 3 juni 2018         Velddag. Vanwege te weinig animo gaat de CW velddag dit jaar niet door.

8 juni 2018                   Lezing deel 2: 4 meter transverter door Jan PE1GJT

29 juni 2018                 Seizoenafsluiting met BBQ Opgeven kan t/m 23 juni bij Ria Kick, RiaKick@telfort.nl

 

 

HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U ALTIJD VINDEN OP DE SITE EN IN HET BULLETIN.