In het najaar van 2015 willen we met de afdeling een bouwproject gaan maken.

Het voorstel wat nu op tafel ligt is een ontwerp voor een 40 meter CW QRP zend-ontvangertje. Het ontwerp wordt de “Forty-9-er” genoemd. Daarbij willen we de leden ook de mogelijkheid geven om er een “echte” K1EL keyer in te bouwen.