Regio 17 Award van de afdeling Gouda

Hoe te handelen om dit award te behalen:

Alle verbindingen, behalve die via landrelais, zijn geldig. Ieder QSO levert 1 punt op. Eénmalig kunt u 3 punten behalen door een PI- station uit Regio 17 te werken. PI-station is: PI4GAZ, clubcall van de VERON afdeling Gouda. Op HF en/of op 50 MHz dienen 5 punten verzameld te worden. Op 2m, 70cm en hoger zijn 10 punten nodig. Wanneer u mix verbindingen maakt, dus HF en VHF en hoger dienen er 10 punten te worden verzameld. Alle modes zijn toegestaan. Ook verbindingen via satellieten zijn geldig. Het Regio 17 Award kan worden aangevraagd door een uittreksel van uw logboek ondertekend door 2 medeamateurs te sturen aan: P.C. van der Post PAØPOS, Award Manager A17, Spechtstraat 18, 2851 VL Haastrecht.
De kosten voor dit Award bedragen €4,- te storten op betaalrek. nr. 1256990 t.n.v. P.C. van der Post onder vermelding Regio 17 award.

17award