Samenvatting algemene ledenvergadering 2020

Op 24 januari vond de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder kort de meest opvallende zaken die in de vergadering aan bod zijn gekomen:

  • Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend. Jan PE1GJT was niet herkiesbaar. Er was één aanmelding voor kandidaat bestuurslid van Dirk PA7DN en hij is daarmee toegetreden tot het bestuur.
  • Activiteiten 2020. Het bestuur roept de leden op om zelf leuke activiteiten te organiseren of aan te dragen. Ook merkt het bestuur dat de afdelingsbijeenkomsten door minder mensen worden bezocht. Er zal een enquette onder de leden worden verspreid om erachter te komen waar dit door komt.
  • Jan PA0JLF werd uitgeroepen tot amateur van het jaar 2019 vanwege zijn grote inzet voor het afdelingsproject de 2m vossenjacht ontvanger.
  • Er zal worden gestart met een PI4GAZ Phone ronde via de repeater PI2SWK. De ronde zal wekelijks worden gehouden en aanvangen om 12:15 op de zondag middag. We zijn nog op zoek naar afdelingsleden die het leuk vinden om roulerend de ronde te leiden. De eerste ronde zal worden gehouden op 26-1-2020. Hopelijk tot horens tijdens de ronde!