VDA experiment deel 1

Zaterdag 3 juli was het zover. Het eerste deel van het VDA experiment kon eindelijk doorgaan. VDA staat voor Vertical Dipole Array. Een Twee element vertikale richtings gevoelige antenne. Meer info over VDA antennes is onder andere hier te vinden: https://www.f4bkv.net/antenna-vda.html, http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/VDA.pdf In het Goudse hout zijn twee VDA antennes gebouwd en afgeregeld. Voor de 20m band en de 15m band. Met beide antennes zijn een aantal qso gemaakt. 24 juli willen we beide antennes aan de tand gaan voelen in de IOTA contest. Aangezien VDA antennes het vooral goed doen in de buurt van zout water is het plan om aan de contest mee te doen vanaf de Brouwersdam.

VDA antenne 15m

VDA antenne 15m

VDA antenne 20m

VDA antenne 20m

 

Lezing “Ruis en ontvangers”

Op 5 maart gaf Rob PA8R een lezing over Ruis en ontvangers.

De sheets van de lezing zijn hier terug te vinden: Ruis En Ontvangers.pdf

Uitslag 2m vossenjacht 25-10-2020

Zondag 25 oktober 2020 heeft er – rekening houdende met de Corona maatregelen – een 2m vossenjacht plaatsgevonden in het Goudse Hout. De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind, waardoor de jacht in droge omstandigheden is uitgevoerd.

Rob PA8R had 2 zenders verstopt in het Goudse hout. De opdracht was om van de hardste zender een kruispeiling te maken, waarbij de nauwkeurigheid van de peiling invloed heeft op de score. Bij het uiteindelijk opzoeken van de twee vossen telde de volgorde van het vinden mee in de einduitslag. 6 jagers meldden zich in het Goudse hout.

De uitslag:

Plaats Deelnemer Meetfout peiling Weging 1 Vos 1 Vos 2 Weging 2 W1xW2
1 Pim, PA5PR 1,3 cm 1 A3 B2 2 2
2 Frank, PA2DKW 4,0 cm 4 A1 B1 1 4
3 Ad, PE1BOL 2,0 cm 2 A4 B5 3 6
4 Jan, PA3F 3,2 cm 3 A5 B4 3 9
5 Fred, PA1FJ 5,5 cm 5 A2 B3 2 10
6 Dennis, PA2DK 8,7 cm 6 A6 B6 4 24

De beste kruispeiling is gemaakt door Pim, PA5PR, gevolgd door Ad, PE1BOL.

Frank, PA2DKW had als eerste beide vossen gevonden, gevolgd door Pim, PA5PR en Fred, PA1FJ.

Helaas had Dennis, PA2DK enige technische problemen, waardoor hij als laatste vertrok.

 

73, Rob, PA8R

2m ARDF TX afdelingsproject 6 maart

6 maart jongstleden is er begonnen aan de bouw van de 2m ARDF zendertjes. Er is gewerkt aan de eerste modulator print en de ombouw van een portofoon. Het idee is om eerst 1 werkende zender op te bouwen voordat er verder wordt gegaan met de bouw van de overige vijf zendertjes. De volgende bijeenkomst die gepland staat voor het afdelingsproject hopen we de portofoon en modulator print te kunnen koppelen en testen.

Alle afdelingsbijeenkomsten tot eind maart afgelast

Het bestuur van A17 heeft besloten om alle afdelingsbijeenkomsten tot einde van de maand af te lassen vanwege het coronavirus.
De verkoping die gepland stond voor 20 maart wordt onder voorbehoud van indamming van het virus verplaatst naar 1 mei. Voor die datum was nog geen invulling.

PI4GAZ Phone Ronde van start

In 2020 zal er onder de club call PI4GAZ van de Veron afdeling Gouda worden gestart met een Phone ronde via de Goudse repeater PI2SWK (Uitgang: 430.225 MHz, Shift: +1.6 MHz, CTCSS: 88. 5 Hz) de ronde zal wekelijks aanvangen om 12:15 lokale tijd op de zondagmiddag. De eerste uitzending zal plaatsvinden 26-1-2020. We zijn nog op zoek naar rondeleiders.

Samenvatting algemene ledenvergadering 2020

Op 24 januari vond de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder kort de meest opvallende zaken die in de vergadering aan bod zijn gekomen:

  • Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend. Jan PE1GJT was niet herkiesbaar. Er was één aanmelding voor kandidaat bestuurslid van Dirk PA7DN en hij is daarmee toegetreden tot het bestuur.
  • Activiteiten 2020. Het bestuur roept de leden op om zelf leuke activiteiten te organiseren of aan te dragen. Ook merkt het bestuur dat de afdelingsbijeenkomsten door minder mensen worden bezocht. Er zal een enquette onder de leden worden verspreid om erachter te komen waar dit door komt.
  • Jan PA0JLF werd uitgeroepen tot amateur van het jaar 2019 vanwege zijn grote inzet voor het afdelingsproject de 2m vossenjacht ontvanger.
  • Er zal worden gestart met een PI4GAZ Phone ronde via de repeater PI2SWK. De ronde zal wekelijks worden gehouden en aanvangen om 12:15 op de zondag middag. We zijn nog op zoek naar afdelingsleden die het leuk vinden om roulerend de ronde te leiden. De eerste ronde zal worden gehouden op 26-1-2020. Hopelijk tot horens tijdens de ronde!

SDR voor Yeasu FT-847 en andere merken, X-Phase storingsonderdrukker

Een afdelingslid heeft informatie met betrekking tot een SDR voor de Yeasu-FT847 en andere merken vertaald uit Frans voor diegenen die de Franse taal niet machtig zijn.
Daarnaast informatie over de X-Phase storingsonderdrukker waarover in het verleden een lezing is gegeven bij de afdeling.

X-Phase-storingsonderdrukker_v2

FT847 met SDR ontvangst

App. Yaesu FT-847 Adapteur panoramique pour transceiver FT-847 (ou autre), Radio Ref 4-2018