Open dag De Kade zaterdag 7 april 2018

Op zaterdag 7 april is er een open dag bij “De Kade”, het buurthuis waar de afdelingsbijeenkomsten van de veron afdeling Gouda plaatsvinden. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei activiteiten zoals creatieve workshops, live dans en muziek, rommelmarkt, biljart en natuurlijk het maken van leuke radio verbindingen. Er zal een inloop shack zijn waar u van harte welkom bent om onze mooie hobby te ontdekken. Er zullen twee stations actief zijn. Een station op HF en een station op VHF/UHF. Er zal gewerkt worden met de club call van de afdeling PI4GAZ. Daarnaast zullen er een aantal zelfbouw projecten te zien zijn van afdelingsleden.

Adres van het buurthuis is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Graag tot ziens op zaterdag 7 april!

Flyer open dag De Kade

Excursie naar TU elektrotechniek Delft

26 maart staat er een excursie naar de TU Delft op het programma. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Jan PE1GJT  PE1GJT@veron.nl  graag onder vermelding van het telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Convo najaar 2017 staat online

De convocatie voor het tweede deel van 2017 is, onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullen, bekend en staat op deze website te lezen. Een PDF exemplaar is ook te downloaden. Verder zal het programma te lezen zijn in het PI4GAZ RTTY bulletin. Er zijn o.a. 3 voordrachten, een kerstbingo en een nieuwjaarsborrel gepland. Ook de start van een nieuw afdelingsproject: de Open-source 2 meter peildoos.

CW Velddag en Afdelings-BBQ.

Aankondiging:

3 en 4 juni 2017 CW-velddag

De VERON CW-velddag contest start op zaterdagmiddag om 15.00 uur lokale tijd en duurt 24 uur. Met de afdelingsleden willen we PI4GAZ/p weer op de kaart gaan zetten. De locatie is in De Vlist aan de Westvlisterdijk nummer 9. Op de komende afdelingsbijeenkomsten worden de voorbereidingen doorgesproken.

Vrijdagavond 9 juni 2017 Afdelings-BBQ, locatie De Kade!!

Iedereen die wil mee-BBQ-en op deze laatste afdelingsavond van het seizoen wordt verzocht zich vóór 25 mei op te geven.

Het hele artikel en dus alle informatie is te lezen op: https://a17.veron.nl/activiteiten/velddag/

73, de organisatie.

80m Vossenjacht in de binnenstad van Gouda

 

Vrijdag 31 maart was het weer tijd voor de vossenjagers.

Dit maal een 80m jacht in de binnenstad van Gouda. Er werden 3 vossen verstopt en er deden 5 jagers mee.

Het was beslist geen eenvoudige jacht ondanks dat de vossen niet erg ver uit elkaar waren geplaatst, een 80m jacht in de binnenstad is zo makkelijk nog niet, 4 van de 5 jagers liepen zelfs de eerste vos finaal voorbij. De eerste vos was opgesteld bij de ingang van de Marktpassage,  de 2e op de Markt en de 3e in een van de Visbanken. Wel hadden we geregeld dat de 3 vossen door 3 toezichthouders op afstand in de gaten werden gehouden, je weet nooit in een drukke binnenstad. Het was voor de 3 toezichthouders een zeer vermakelijk gezicht om de jagers te zien zoeken, het bleek namelijk op 80m redelijk druk te zijn met CW signalen die vaak sterker waren dan de vossen en diverse jagers wisten dan ook vaak niet wat de vos was die zij zochten. Een zeer geslaagde avond met mooi weer en een gezellige drukte in de binnenstad, vooral op de markt.

   

Voor de nummers 1 t/m 3 waren er zelfs mooie medailles. de 1e prijs ging naar Rob PA8R, de 2e prijs naar Jan PA3F en de derde prijs naar Jan PE1GJT. Het is wel jammer dat er zo weinig jagers waren terwijl er toch enkele jaren geleden een behoorlijk aantal 80m pijldoosjes als afdelings project zijn gebouwd. Maar mogelijk is dit verhaal weer eens aanleiding om de volgende keer ook eens mee te doen.

73 Fred PA1FJ

Lezing HAMNET door Dennis PA2DK

 

Vrijdagavond 3 maart heeft Dennis wederom een lezing gehouden, ditmaal over HAMNET. De presentatie kan via de onderstaande link worden gedownload (PDF bestand).
HAMNET lezing

Het programma voor het voorjaar 2017 is bekend.

De convocatie voor het eerste deel van 2017 is bekend en staat op deze website te lezen. Een PDF exemplaar is ook te downloaden. Verder zal het programma te lezen zijn in het PI4GAZ RTTY bulletin. Er staan 2 lezingen gepland met als onderwerp 3D printen en HAMNET. Echter is e.e.a. nog niet helemaal definitief dus houd de website en/of het RTTY bulletin in de gaten.

Ton PE1IKN neemt afscheid als secretaris van de afdeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling Gouda neemt Ton PE1IKN afscheid als bestuurslid en afdelingssecretaris. Alle aanwezigen bedanken Ton met een groot applaus en de voorzitter Jan PA3F overhandigd een groot Gouds lekkernijen pakket.

Presentatie en handige links PAFF lezing

Afgelopen vrijdagavond (30-09) heeft Dennis PA2DK, op een gezellig drukke bijeenkomst, een lezing gegeven over het activeren van PAFF locaties. De gebruikte PowerPoint presentatie is hier te downloaden: presentatie_paff  Een paar interessante en handige links uit de presentatie zijn:

http://wwff.co
http://wwff.co/agenda
http://www.pa-ff.nl
https://www.facebook.com/groups/WWFF44

 

Lezing vrijdag 30 september

Last minute info: Vrijdag 30 september zal Dennis PA2DK een lezing geven op de afdeling met als onderwerp: Het activeren van PAFF gebieden. De afgelopen zomer heeft Dennis diverse PAFF gebieden geactiveerd. PAFF zijn de Nederlandse Flora en Fauna gebieden en onderdeel van het WWFF WordWide Flora en Fauna programma. Veelal portable veldwerk in de mooie natuurgebieden die Nederland rijk is.

paff-logo-500