Artikelen door Redactie

Aankondiging lezing cilinder dipool

Op vrijdagavond 14 april geeft Bert PA1B een lezing over een door hem ontworpen antenne. De cilinder dipool De Cilinder dipool De cilinder dipool is een zeer kleine HF antenne, die zeer goed binnenshuis te gebruiken is. De cilinder dipool met twee Monster energie drank blikken en een eenvoudige spoel, werkt prima op 15 meter. […]

VDA experiment deel 1

Zaterdag 3 juli was het zover. Het eerste deel van het VDA experiment kon eindelijk doorgaan. VDA staat voor Vertical Dipole Array. Een Twee element vertikale richtings gevoelige antenne. Meer info over VDA antennes is onder andere hier te vinden: https://www.f4bkv.net/antenna-vda.html, http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/VDA.pdf In het Goudse hout zijn twee VDA antennes gebouwd en afgeregeld. Voor de […]

Uitslag 2m vossenjacht 25-10-2020

Zondag 25 oktober 2020 heeft er – rekening houdende met de Corona maatregelen – een 2m vossenjacht plaatsgevonden in het Goudse Hout. De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind, waardoor de jacht in droge omstandigheden is uitgevoerd. Rob PA8R had 2 zenders verstopt in het Goudse hout. De opdracht was om van de hardste zender […]

2m ARDF TX afdelingsproject 6 maart

6 maart jongstleden is er begonnen aan de bouw van de 2m ARDF zendertjes. Er is gewerkt aan de eerste modulator print en de ombouw van een portofoon. Het idee is om eerst 1 werkende zender op te bouwen voordat er verder wordt gegaan met de bouw van de overige vijf zendertjes. De volgende bijeenkomst […]

Alle afdelingsbijeenkomsten tot eind maart afgelast

Het bestuur van A17 heeft besloten om alle afdelingsbijeenkomsten tot einde van de maand af te lassen vanwege het coronavirus. De verkoping die gepland stond voor 20 maart wordt onder voorbehoud van indamming van het virus verplaatst naar 1 mei. Voor die datum was nog geen invulling.

PI4GAZ Phone Ronde van start

In 2020 zal er onder de club call PI4GAZ van de Veron afdeling Gouda worden gestart met een Phone ronde via de Goudse repeater PI2SWK (Uitgang: 430.225 MHz, Shift: +1.6 MHz, CTCSS: 88. 5 Hz) de ronde zal wekelijks aanvangen om 12:15 lokale tijd op de zondagmiddag. De eerste uitzending zal plaatsvinden 26-1-2020. We zijn […]

Samenvatting algemene ledenvergadering 2020

Op 24 januari vond de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder kort de meest opvallende zaken die in de vergadering aan bod zijn gekomen: Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend. Jan PE1GJT was niet herkiesbaar. Er was één aanmelding voor kandidaat bestuurslid van Dirk PA7DN en hij is daarmee toegetreden tot het bestuur. Activiteiten 2020. Het […]