Alle afdelingsbijeenkomsten tot eind maart afgelast

Het bestuur van A17 heeft besloten om alle afdelingsbijeenkomsten tot einde van de maand af te lassen vanwege het coronavirus.
De verkoping die gepland stond voor 20 maart wordt onder voorbehoud van indamming van het virus verplaatst naar 1 mei. Voor die datum was nog geen invulling.

PI4GAZ Phone Ronde van start

In 2020 zal er onder de club call PI4GAZ van de Veron afdeling Gouda worden gestart met een Phone ronde via de Goudse repeater PI2SWK (Uitgang: 430.225 MHz, Shift: +1.6 MHz, CTCSS: 88. 5 Hz) de ronde zal wekelijks aanvangen om 12:15 lokale tijd op de zondagmiddag. De eerste uitzending zal plaatsvinden 26-1-2020. We zijn nog op zoek naar rondeleiders.

SDR voor Yeasu FT-847 en andere merken, X-Phase storingsonderdrukker

Een afdelingslid heeft informatie met betrekking tot een SDR voor de Yeasu-FT847 en andere merken vertaald uit Frans voor diegenen die de Franse taal niet machtig zijn.
Daarnaast informatie over de X-Phase storingsonderdrukker waarover in het verleden een lezing is gegeven bij de afdeling.

X-Phase-storingsonderdrukker_v2

FT847 met SDR ontvangst

App. Yaesu FT-847 Adapteur panoramique pour transceiver FT-847 (ou autre), Radio Ref 4-2018

Lezing Operating Practice door Ronald PA3EWP

Nu we in een zonnevlekken minimum zitten is het een uitgelezen kans om je voor te bereiden op betere tijden. Daarnaast zijn er
er in het minimum ook DX-pedities en hoe werk je die dan? Steeds je operating skills verbeteren is het motto.

Op 9 november aanstaande zal Ronald PA3EWP een lezing geven bij afdeling A17 met als onderwerp Operating Practice. Niet alleen Operating Practise zulllen aan bod komen. Eigenlijk alles wat met met het werken van DX-pedities te maken heeft zal aan bod komen. De voorbereidingen, de apparatuur, hulpmiddelen zoals skimmers etc., propagatie software. Een voorbeeld hiervan is VOACAP Online http://www.voacap.com/hf/  . Verder zullen de do’s en don’ts, tips en tricks aan bod komen.

Mocht je dus beter voorbereid willen zijn op  betere tijden en steeds je operating skills willen verbeteren is dit een uitgelezen kans! Ronald is een absolute autoriteit op het gebied van DX. Hij gaat regelmatig op DX-peditie en heeft ontzettend veel ervaring op dat gebied. Wij hopen u te mogen begroeten op 9 november in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda. Parkeren in de wijk is gratis na 18.00 uur. Aanvang van de avond is om 20:00 uur.

 

PI4GAZ uitzendingen voorlopig nog afwezig

Sinds enige tijd vinden er geen PI4GAZ uitzendingen meer plaats op de zondagochtend QRG 145.475 MHz. Dit zal voorlopig nog het geval zijn. Mochten de uitzendingen weer worden hervat zal dit lezen zijn op deze website.

PI4GAZ/P actief tijdens SSB velddag contest 2018

Komend weekend 1 en 2 september 2018 vindt weer de jaarlijkse SSB velddag contest plaats.
Dit jaar is PI4GAZ/P ook van de partij. Kom gezellig langs en doe mee! Ook als je geen contest
ervaring hebt ben je van harte welkom. Mocht je mee willen doen kan je dat ook alvast laten weten
via a17@veron.nl.  De contest begint zaterdag om 15:00 uur lokale tijd en duurt 24 uur.
Opbouw van shack en antennes zal zaterdagochtend beginnen. De locatie dit jaar is Platteweg 73 2811HR Reeuwijk.
De locatie is op het parkeerterrein van G.W.V Elfhoevenen niet op het terrein van de haven.
Het parkeer terrein ligt schuin aan de overkant van de Platteweg rechts tegen over het hoofdterrein, gezien vanuit de richting Gouda. Toegang via het kleine klaphek en doorlopen naar achteren en dan links, bezoekers graag even melden via PI2SWK, dan kunnen deze
vooraan het terrein opgehaald worden want het is privé terrein.

Graag tot horens en tot ziens tijdens de contest!

Open dag De Kade zaterdag 7 april 2018

Op zaterdag 7 april is er een open dag bij “De Kade”, het buurthuis waar de afdelingsbijeenkomsten van de veron afdeling Gouda plaatsvinden. Van 12:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei activiteiten zoals creatieve workshops, live dans en muziek, rommelmarkt, biljart en natuurlijk het maken van leuke radio verbindingen. Er zal een inloop shack zijn waar u van harte welkom bent om onze mooie hobby te ontdekken. Er zullen twee stations actief zijn. Een station op HF en een station op VHF/UHF. Er zal gewerkt worden met de club call van de afdeling PI4GAZ. Daarnaast zullen er een aantal zelfbouw projecten te zien zijn van afdelingsleden.

Adres van het buurthuis is Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

Graag tot ziens op zaterdag 7 april!

Flyer open dag De Kade

Excursie naar TU elektrotechniek Delft

26 maart staat er een excursie naar de TU Delft op het programma. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Jan PE1GJT  PE1GJT@veron.nl  graag onder vermelding van het telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Convo najaar 2017 staat online

De convocatie voor het tweede deel van 2017 is, onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullen, bekend en staat op deze website te lezen. Een PDF exemplaar is ook te downloaden. Verder zal het programma te lezen zijn in het PI4GAZ RTTY bulletin. Er zijn o.a. 3 voordrachten, een kerstbingo en een nieuwjaarsborrel gepland. Ook de start van een nieuw afdelingsproject: de Open-source 2 meter peildoos.

CW Velddag en Afdelings-BBQ.

Aankondiging:

3 en 4 juni 2017 CW-velddag

De VERON CW-velddag contest start op zaterdagmiddag om 15.00 uur lokale tijd en duurt 24 uur. Met de afdelingsleden willen we PI4GAZ/p weer op de kaart gaan zetten. De locatie is in De Vlist aan de Westvlisterdijk nummer 9. Op de komende afdelingsbijeenkomsten worden de voorbereidingen doorgesproken.

Vrijdagavond 9 juni 2017 Afdelings-BBQ, locatie De Kade!!

Iedereen die wil mee-BBQ-en op deze laatste afdelingsavond van het seizoen wordt verzocht zich vóór 25 mei op te geven.

Het hele artikel en dus alle informatie is te lezen op: https://a17.veron.nl/activiteiten/velddag/

73, de organisatie.