Streekmuseum Reeuwijk bouwt spijkerradio’s

Zaterdag 13 juni hebben afdelingsleden Dennis PA2DK en Pim PA5PR geholpen bij het bouwen van spijkerradio’s in het Streekmuseum Reeuwijk. Daar loopt een expostie “Op dat wij niet vergeten” die in het teken staat van de Tweedewereld Oorlog en welke rol Radio Oranje daarin heeft gespeeld. Meer info is te lezen op: http://www.streekmuseumreeuwijk.nl/archief/2015_kristalontvanger.html

Het Steekmuseum heeft de VERON afdeling Gouda gevraagd of er zendamateurs bereid waren om de bouw van de spijkerradio’s te begeleiden. Uiteraard hebben we daar onze medewerking aan toegezegd. Pim PA5PR had zelf al ervaring met een gelijksoortig project tijdens de JOTA op scouting. 10 kinderen hebben de spijkerradio gebouwd en op een klein foutje na, allemaal werken. Als iemand zijn of haar radio klaar had en de hoofdtelefoon aansloot, was de reactie meteen “hij doet het, ik hoor een radiostation!!!” Daar doe je het natuurlijk voor! Nadat alle radio’s werkend waren, hebben wij nog uitgelegd dat je naast het afstemmen met de ferrietstaaf, het ook uitmaakt als je de radio draait. Dan worden stations harder of zachter. (richtingseffect van de antenne). Ook dat de in de avond en nacht weer hele andere stations hoort dan overdag (propagatie).

IMG_2087   IMG_2083

IMG_2088   IMG_2090

Verslag Velddag en BBQ

Op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni heeft de afdeling weer meegedaan aan de Velddag CW contest. Locatie was het bekende veldje bij de boer in De Vlist. Naast de CW contest zijn er ook verbindingen gemaakt in JT65 op de WARC banden en is er in SSB meegedraaid in de DKARS contest. Helaas was er voor het laatste weinig animo. Opetators Jan PA3F, Dennis PA2DK, Jack PD1AOI, Mark PDØMV en Pim PA5PR hebben ook overnacht in de tent en caravan. Zondagmiddag was aansluitend de afdelings BBQ.

Vroege vogel PA2DK in het veld  Afsluitende BBQ

Velddag onderkomen  PA3F

 

CW-velddag en afdelings-BBQ

Aankondiging 6 en 7 juni 2015 CW-Velddag en BBQ in één weekend

LET OP!!! De VERON CW-velddag contest en de afdelings-BBQ weer op één weekend. Om de organisatie van beide activiteiten lean en mean te houden is besloten om de afdelings-BBQ op zondagmiddag/avond 7 juni te organiseren. De VERON CW-velddag contest start op zaterdagmiddag om 15.00 uur lokale tijd
en duurt 24 uur. Met de afdelingsleden willen we PI4GAZ/p weer op de kaart gaan zetten. Wie doet er mee met de CW contest?

Aansluitend op de CW-velddag zal rond 16:00 uur de afdelings-BBQ beginnen, dat is dus op zondagmiddag 7 juni. De locatie is weer als van ouds bij de boer in De Vlist aan de Westvlisterdijk nummer 9.

Iedereen die wil mee BBQ-en wordt verzocht zich op te geven bij Jan PA3F of Pim PA5PR. Kosten zijn € 12,50 en wie er de laatste keer ook bij is geweest weet dat je waar krijgt voor je euro’s. Het zou erg fijn zijn als je uiterlijk een week voor de BBQ laat weten als je komt. Betalen kan contant of d.m.v. overmaken op rekening: NL67 RABO 0302 0823 60 t.a.v VERON A17 Gouda. LET OP: dit is een nieuw rekeningnummer!!! Vermeld daarbij je naam, call en het aantal personen.